Aankondiging werken aan schoolomgevingen te Hogen, Geetbets en Rummen

Aanleg wandelpad – basisschool De Knipoog te Rummen

Op maandag 3 augustus 2020 zullen in de Ketelstraat werken aanvangen voor de aanleg van een veilige voetgangersdoorsteek vanop de parking langsheen de Ketelstraat richting basisschool De Knipoog te Rummen.
Ter hoogte van deze werken zal op de Ketelstraat tijdelijk een voorrangsregeling van kracht zijn.
Het einde van de werken wordt voorzien op vrijdag 7 augustus 2020.

rummen

Heraanleg haltehaven en trottoir – basisschool Te Velde te Hogen

Op dinsdag 18 augustus 2020 zullen in de Hogenstraat ter hoogte van basisschool Te Velde wegenwerken worden uitgevoerd waarbij de aanwezige wegversmalling zal worden verwijderd en het trottoir heraangelegd. Eveneens zal het gedeelte van de rijweg voor de basisschool verhard worden met asfalt.
Tijdens deze werken wordt doorgaand verkeer omgeleid via Dennenbosstraat en de Halstraat.
Het einde van de werken wordt voorzien op vrijdag 28 augustus 2020.

hogen

Realisatie parkeerlus – parking achter AC De Molencouter te Geetbets

Op maandag 31 augustus 2020 wordt de parking, gelegen achter AC De Molencouter, voorzien van een uitrit. Dit teneinde een parkeerlus te creëren met als doel het aantal conflictpunten op de parking te verminderen, om zo een veiligere situatie te bekomen voor schoolgaande kinderen. Tijdens deze werken zal de parking worden afgesloten.
Het einde van de werken wordt voorzien op woensdag 2 september 2020.

parking geetbets
Klik om te vergroten

Terug naar alle nieuws