Inwoners mondmaskerplicht, geen kermissen ...

Beste inwoners

Sinds 25 juli is het verplicht om een mondmasker te dragen op drukke plaatsen. De burgemeesters kregen de bevoegdheid om aan te duiden welke deze drukke plaatsen zijn op hun grondgebied.

De burgemeester heeft het volgende besluit genomen m.b.t. de mondmaskerplicht:

Met ingang van woensdag 29 juli 2020 en tot nader order is eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof (indien een alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt) bij:

· het betreden van de voor het publiek toegankelijke ruimten van alle gebouwen en infrastructuur van de gemeente en het OCMW van Geetbets,

· het betreden van het recyclagepark van Ecowerf,

· het wachten buiten en het betreden van de funeraria,

· het bezoek aan de wekelijkse markt.

Na de federale veiligheidsraad van maandag 27 juli en de toenemende stijging van het aantal coronabesmettingen, nam het college van burgemeester en schepenen dd. 28 juli 2020 de volgende beslissing m.b.t. de geplande kermissen en evenementen:

De kermissen Geetbets en Rummen en bijbehorende activiteiten te annuleren.

Geen door derden georganiseerde evenementen op de openbare weg toe te laten tot en met 31 augustus 2020.

Graag informeren we je nog over de geldende reisadviezen voor degenen die hun vakantie in het buitenland doorbrengen. Raadpleeg de reisadviezen van buitenlandse zaken.

Daar worden de kleurencodes weergegeven. Reizen naar rode zones is verboden.

Tenslotte vragen we iedereen met extra aandacht de veiligheidsmaatregelen in acht te nemen in de hoop een tweede coronagolf alsnog te kunnen temperen zijnde:

o De hygiënemaatregelen blijven essentieel; was regelmatig je handen!

o Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;

o Wees extra voorzichtig bij mensen die tot een risicogroep behoren.

o Hou een veilige afstand van elkaar.

o Draag een mondmasker op plaatsen waar het drukker is;

o Beperk groepsbijeenkomsten en hou je aan de regels van de nationale veiligheidsraad daaromtrent (vanaf 27 juli: bubbel van 5 personen).

Laten we samen de nieuwe richtlijnen zorgvuldig en plichtsbewust toepassen door de mondmaskerplicht te respecteren. Registreer je van zodra je op café, restaurant enz… gaat en als je terugkomt van een vakantie in het buitenland om contactopsporing mogelijk te maken.

Wees waakzaam voor symptomen en contacteer meteen je huisarts om je te laten testen. Blijf meteen thuis en vermijd contact met andere mensen.

Zelf blijven we de lokale situatie en cijfers op de voet volgen om de gezondheid van iedereen maximaal te waarborgen.

Samen dragen we zorg voor elkaar!

Namens het bestuur van gemeente en OCMW Geetbets

Herman Stiers (algemeen directeur)

Jo Roggen (burgemeester)

Terug naar alle nieuws