Bericht naleven maatregelen n.a.v. opflakkeren coronacijfers

Beste inwoners

Jullie hebben wellicht net zoals ons in de media met argus ogen het aantal stijgende coronabesmettingen gevolgd.

Het valt te betreuren dat er op korte termijn een gestage toename is van COVID 19.

Reden om de lokale situatie goed op te volgen. Volgens onze cijfergegevens (tot 3 dagen terug) is er in Geetbets nog geen nieuwe besmetting vastgesteld. Graag willen we dit zo houden door met zijn allen samen te strijden tegen COVID 19.

Iedereen draagt hierin zijn steentje bij door met extra aandacht de veiligheidsmaatregelen in acht te nemen zijnde:

  • De hygiënemaatregelen blijven essentieel; was regelmatig je handen!
  • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
  • Wees extra voorzichtig bij mensen die tot een risicogroep behoren.
  • Hou een veilige afstand van elkaar.
  • Draag een mondmasker op plaatsen waar het drukker is.
  • Beperk groepsbijeenkomsten en hou je aan de regels van de nationale veiligheidsraad daaromtrent (vanaf 1 juli: bubbel van 15 personen).

Om niet met zijn allen te moeten terugkeren naar een periode met strengere maatregelen, blijven we de lokale situatie en cijfers op de voet volgen.

Laten we samen de nieuwe richtlijnen zorgvuldig en plichtsbewust toepassen door vanaf morgen 25 juli een mondmasker te dragen:

- op alle drukke plaatsen zoals markten, winkelstraten, …

- in de horeca wanneer je niet aan tafel zit

Registreer je van zodra je op café of restaurant gaat en als je terugkomt van een vakantie in het buitenland om contactopsporing mogelijk te maken.

Wees waakzaam voor symptomen en contacteer meteen je huisarts om je te laten testen. Blijf meteen thuis en vermijd contact met andere mensen.

Alleen zo dragen we samen zorg voor elkaar!

Namens het bestuur van gemeente en OCMW Geetbets

Terug naar alle nieuws