E-loket wespenverdelging

Het nieuwe wespenseizoen is gestart.

Wij trachten de dienstverlening naar onze burgers continu te verbeteren en daarom hebben wij sinds geruime tijd op onze website een digitaal formulier waar de inwoners van jullie gemeente een aanvraag kunnen doen om hinderlijke of gevaarlijke wespen te verdelgen.

Het gebruik van onze website is zeer eenvoudig en is naast een telefonische aanvraag dus een bijkomend communicatiekanaal.

Daarnaast is de website 24/7 bereikbaar, bevat al de nodige informatie en laat intern een administratieve vereenvoudiging toe.

Terug naar alle nieuws