Heropstart gemeentelijke dienstverlening

Corona beheerst nog altijd een groot deel van ons leven en sinds een paar weken zitten we alweer in een nieuwe fase van de exit-strategie.

Zoals reeds in de media aan bod is gekomen worden de maatregelen verder versoepeld. Tot nu toe werkten we achter gesloten deuren en waren afspraken enkel mogelijk voor dringende zaken. Daar komt nu verandering in.

De gemeentelijke dienstverlening wordt geleidelijk heropgestart, weliswaar uitsluitend op afspraak. De voordeur blijft gesloten en de bezoekers met een afspraak dienen zich aan te melden aan de parlofoon. Je wordt aangemeld in het klantgeleidingssysteem en neemt zelf je ticket met volgnummer uit de printer.

De bezoekers zijn verplicht om een mondmasker te dragen, voor degenen die er geen hebben kan er een herbruikbaar mondmasker aangekocht worden aan de prijs van € 3,00. De opbrengst gaat nadien naar een goed doel.

De lift mag enkel gebruikt worden voor personen met een beperkte mobiliteit.

Onthaal

Vermits het aantal bezoekers zo veel mogelijk moet beperkt worden, is er tijdelijk geen snelloket meer beschikbaar aan het onthaal voor verkoop van afvalzakken, containerparkpasjes, enz. Voor afvalzakken kan u in de winkel terecht, en containerparkpasjes worden digitaal opgemaakt en per e-mail bezorgd.

Burgerzaken 

Werkt uitsluitend op afspraak en aan het onthaal is er tijdelijk een snelbalie burgerzaken voorzien. Zij behandelen ook het afleveren van e-ids, rijbewijzen, reispassen en attesten en ook dat gebeurt enkel op afspraak.

Vrije tijd

De zalen die beheerd worden door de gemeente kunnen geboekt worden, in juli en augustus enkel indien dit geen probleem vormt met de eigen activiteiten en met respecteren van de door de Nationale Veiligheidsraad opgelegde maatregelen.

Speelplein en sportweken

Hierbij een overzicht van het zomeraanbod 2020

6 – 10 juli

Sportweek (6-14 jaar) – Sporthal Rummen

Speelplein kleuters (4 – 6 jaar) – De Poel Grazen

Kinderclub Schuifaf (BKO Rummen)

13 – 17 juli

Speelplein (4 – 14 jaar)

Kinderclub Schuifaf

22 – 24 juli

Speelplein (4 – 14 jaar)

Kinderclub Schuifaf

27 – 31 juli

Kinderclub Schuifaf

3 – 7 augustus

Kinderclub Schuifaf

10 – 14 augustus

Speelplein (4 – 14 jaar)

Kinderclub Schuifaf

17 – 21 augustus

Speelplein (4 – 14 jaar)

Kinderclub Schuifaf

24 – 28 augustus

Sportweek (6 – 14 jaar)

Speelplein kleuters(4 – 6 jaar)

Kinderclub Schuifaf

Info speelplein en sportweken : 011/58.65.42 en 011/58.65.46

Hoe inschrijven ?
Stap 1
: Je surft naar de website van Ticketgang: https://geetbets.ticketgang.eu
Stap 2: Je maakt eenmalig een gratis gezinsaccount aan en kan je kinderen inschrijven voor elke activiteit van de vakantie. De betalingen gebeuren ook online.

Voor het speelplein zal het nog mogelijk zijn om per dag in te schrijven en op de dag zelf (voor 8u). Deze plaatsen zijn echter beperkt omdat de plaatsen per bubbel beperkt zijn. Ook al komt je kind maar 1 dag tijdens een bepaalde week, telt het gedurende de hele week mee voor het maximaal aantal plaatsen. Om een goede inschatting te kunnen maken van het aantal bubbels geven we daarom ook voorkeur aan voorinschrijvingen. Een halve dag speelplein is niet mogelijk ( uitzonderingen worden op voorhand aangevraagd).

Info en inschrijven voor Kinderclub Schuifaf:: mail naar ibo.intekeningen.vakantie@geetbets.be

De opvang mag werken met contactbubbels die beperkt zijn tot 50 personen. (kinderen en kinderbegeleiders)

Er zijn dagelijks 27 opvangplaatsen, dit is een beperkt aantal! Schrijf dus zeker tijdig in, wanneer het maximum aantal kinderen (of het aantal voor de contactbubbel) wordt bereikt werken we met een wachtlijst.

Kostprijzen:

- Sportweek 65€

- Speelplein 5€ per dag

- Kinderclub Schuifaf:<3u : 4,50€ // 3u-6u= 6,50€ // >6u = 11€

Evenementen

Na de federale veiligheidsraad van maandag 27 juli en de toenemende stijging van het aantal coronabesmettingen, nam het college van burgemeester en schepenen dd. 28 juli 2020 de volgende beslissing m.b.t. de geplande kermissen en evenementen:

De kermissen Geetbets en Rummen en bijbehorende activiteiten te annuleren.

Geen door derden georganiseerde evenementen op de openbare weg toe te laten tot en met 31 augustus 2020.

Sociale dienst

Heropstart vanaf 15 juni, uitsluitend op afspraak.

Dienst omgeving en milieu,

Heropstart vanaf 22 juni, uitsluitend op afspraak.

Externe diensten

Vanaf 29 juni zijn er terug zitdagen van externen in het administratief centrum (SACHA, Wijk-werken, Wooninfopunt … ). Zij zullen ook uitsluitend op afspraak werken.

De politie blijft bereikbaar tijdens de openingsuren van het AC Den Molencouter

Indien je nog vragen hebt bij deze heropstart kan je contact opnemen met het onthaal op nr 011/58 65 00 of stuur een e-mail naar onthaal@geetbets.be.

Indien je een afspraak wenst te maken kan je telefonisch contact opnemen elke dag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u. Op dinsdagavond ook van 17u tot 20u

Terug naar alle nieuws