Vacature begeleider kinderopvang (m/v)

Buitenschoolse Kinderopvang Geetbets

Zoekt een begeleider kinderopvang (m/v) voor een snelle indiensttreding, contractueel niveau D1-D3 voor bepaalde duur met op termijn zicht op een contract voor onbepaalde duur.

Onmiddellijke indiensttreding halftijds (19/38).

Inhoud van de betrekking: instaan voor de begeleiding van kinderen uit de kleuter- en lagere school, voorschools en naschools in de schoolopvang Geetbets en tijdens de vakanties in het IBO Kinderclub Schuifaf Rummen.

Uurrooster tijdens schooldagen:

Maandag, Dinsdag, Donderdag: 7u00 tot 8u30 en 15u50 tot 18u15 = 3u55/3 dagen

Woensdag: 7u00 tot 8u30 en 11u50 tot 13u10 = 2u50

Vrijdag: 7u00 tot 8u30 en 15u10 tot 18u05 = 4u25

 ------------------------------

 Totaal = 19u00/week

Uurrooster tijdens schoolvrije dagen:

19 uren per week te presteren tussen 7u00 en 19u00.

Het effectief door het personeelslid te respecteren uurrooster wordt binnen deze grenzen in onderling overleg tussen het personeelslid en het diensthoofd bepaald.

Functieomschrijving:

-met kinderen omgaan, hen stimuleren en betrekken

-activiteiten voorbereiden en begeleiden

-structuur aanbieden en grenzen kan stellen

-contacten leggen met ouders

-samenwerken met de andere teamleden

-administratieve taken uitvoeren

-een veilige, hygiënische en gezonde werking aanbieden

Aanwervingsvoorwaarden:

Houder diploma kinderzorg (7de jaar) of het tweede jaar v/d derde graad Sociale en Technische Wetenschappen, Gezondheids- en Welzijnswetenschappen, Jeugd- en gehandicaptenzorg.

Of een certificaat kinderzorg, begeleider in de buitenschoolse kinderopvang volwassenenonderwijs.

Of een EVC (ervaringsbewijs) Kinderbegeleider in de Buitenschoolse kinderopvang.

Je bent in het bezit van een diploma, getuigschrift, ervaringsbewijs of certificaat dat beantwoordt aan de kwalificatievereisten van Kind en Gezin of reeds gestart zijn met het behalen van de nodige kwalificatie.

http://www.kindengezin.be/opleidingen-en-infosessies/sector-en-partners/door-andere-organisaties/kinderopvang/

Ons aanbod:

Een contractuele aanstelling voor bepaalde duur, 2de pensioenpijler, maaltijdcheques (€ 7,00/volledige dag), fietsvergoeding en een gratis hospitalisatieverzekering. De geïndexeerde bruto maandwedde voor een halftijdse kinderbegeleider start bij € 927,34. Relevante ervaring uit de privésector kan in aanmerking genomen worden.

Procedure:

De praktische en mondelinge proef zullen doorgaan op donderdag 4 en/of vrijdag 5 juni afhankelijk van het aantal kandidaten.

Hou deze data dus al zeker vrij.

Interesse?

Datum indienen kandidaatstelling:

De kandidaturen (sollicitatiebrief, CV, uittreksel strafregister (openbaar bestuur, niet ouder dan 2 maanden) & kopie diploma) moeten uiterlijk op dinsdag 26 mei 2020 worden verzonden (datum van poststempel als bewijs) aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 7 te 3450 Geetbets of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van AC Den Molencouter (uiterlijk dinsdag 26 mei 2020 om 20u00).

Meer info over de functie:

Functie-inhoud en kwalificaties: Liesbeth Colin – 011/58.65.40 – lc@geetbets.be 

Verloop van de aanwervingsprocedure: Tania Bonne – 011/58.65.22 – tb@geetbets.be 

Bij afwezigheid Liesbeth en/of Tania: Sandy Boa – 011/58.65.21 – sb@geetbets.be (stafmedewerkster)

Terug naar alle nieuws