Geweld en spanningen in gezinnen tijdens de Corona­crisis:

Hoe kan JIJ er iets aan doen?

Waar kan JIJ terecht?

ZOEK HULP vanuit ‘uw kot’ en SPREEK EROVER!

In de voorbije weken heeft de Corona­crisis in vele gezinnen heel wat teweeg gebracht.

Niet alleen zorgt ze voor onzekerheid en onduidelijkheid maar ze brengt ook extra stress met zich mee.

En vooral: de crisis zet ons noodgedwongen allemaal thuis!

Ons dagdagelijks leven inclusief werk, school en vrije tijd speelt zich plots onder hetzelfde dak af.

Je familie en vrienden, je collega’s, je leerkrachten en medeleerlingen, allemaal zijn ze plots minder bereikbaar.

Met andere woorden jij en je gezin zullen het met elkaar moeten redden de komende tijd.

Een uitdaging voor iedereen, dat is duidelijk!

Maar wat met gezinnen voor wie onder één dak wonen niet zo evident is? Wat doet die extra stress met hen?

Wat als zo kort op elkaar leven voor meer spanningen, ruzie of zelfs geweld zorgen?

BEN JIJ EEN VOLWASSENE bij wie de spanningen thuis extra hoog oplopen?

BEN JIJ EEN KIND OF JONGERE en heb je ’t gevoel dat het thuis echt niet meer gaat?

BEN JIJ EEN BUURMAN, VRIEND OF KENNIS die zich zorgen maakt, graag wil helpen maar niet goed weet hoe?

SPREEK EROVER! Met iemand uit je omgeving over je zorgen spreken is vaak een eerste belangrijke stap naar hulp.

Er zijn ook diensten die, ook tijdens de Corona­crisis, je verder kunnen helpen. Je kan er terecht met je verhaal, je bezorgdheden en vragen. Samen met jou zullen deze diensten zoeken naar manieren om iets te veranderen aan de situatie waar jij je zorgen om maakt.

Dienst

Voor wie?

Wat en hoe ?

Contact:

1722

Iedereen die slachtoffer
is, getuige is of zich
zorgen maakt over

geweldsituaties:
kinderen & jongeren,
ouders, familie, buren
etc...

●  Bellen, chat of mail
●  Een hulpverlener beluistert je vragen en bezorgdheden.
●  Samen met jou zoekt hij naar wat er moet gebeuren om het geweld te laten stoppen.

●  Je kan opnieuw verder of...
●  Hij verwijst je door naar een toegankelijke dienst of...
●  Hij geeft je bezorgdheid door aan een dienst die aan de slag gaat met jouw zorgen (bv. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling,...)

maandag tot vrijdag

Telefonisch: 1712

Chat: https://1712.be/chat

Mail: https://1712.be/

Nupraatikerover.be

kinderen en jongeren die vragen hebben of zich zorgen maken over seksueel misbruik of mishandeling

●  Chat
●  Een hulpverlener chat met jou over seksueel misbruik en mishandeling
●  Samen met jou zoekt hij naar wat er moet gebeuren om het geweld te laten stoppen.
●  Je kan opnieuw verder of...
●  Hij verwijst je door naar een toegankelijke dienst of...
●  Hij geeft je bezorgdheid door aan een dienst die aan de slag
gaat met jouw zorgen (bv. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling,...)

Chat:
http://www.nupraatikerover.be