Maatregelenen COVID 19 op de Gemeentelijke Werking

Beste inwoner

De gemeente heeft diverse maatregelen moeten nemen om mee het coronavirus in te dijken.

In deze tekst vind je een overzicht van alle beslissingen aangaande de gemeentelijke werking. Alle toekomstige wijzigingen in onze werking zullen steeds gebundeld en aangepast worden in deze tekst.

1. Bereikbaarheid AC Den Molencouter

Vanaf 4 mei mogen de niet essentiële sectoren terug opstarten.

Het bestuur buigt zich ook over de exit-strategie wat betreft de werking van de gemeente- en OCMW diensten.

Het werken op afspraak zal daar een onderdeel van blijven uitmaken.

Tot dan blijft het administratief centrum enkel op afspraak en voor de dringende zaken bereikbaar.

Afspraken maak je online https://afspraken.geetbets.be of telefonisch 011 58 65 00 tijdens de onderstaande uren.

VM

NM

AV

ma

9u-12u

13u-16u

di

9u-12u

13u-16u

17u-20u

wo

9u-12u

13u-16u

do

9u-12u

13u-16u

vr

9u-12u

13u-16u

We benadrukken dat slechts één persoon per afspraak wordt toegelaten!

Vooraleer de wachtruimte aan het onthaal te betreden, vragen we om in het sas of buiten te wachten als er zich reeds één persoon bevindt. Zodra deze de onthaalruimte heeft verlaten, kan je je naar het onthaal begeven.

2. BKO ‘IBO te Rummen’ en ‘SOV te Geetbets’

De versoepeling van de coronamaatregelen vanaf 4 mei hebben ongetwijfeld een impact op de werking van onze buitenschoolse opvang.

De opvangvraag zal toenemen nu we met zijn allen terug aan de slag gaan.

Stapsgewijs proberen we aan de vraag tegemoet te komen.

Maar de veiligheid van de kinderen en onze medewerkers blijft onze prioriteit.

Naast kinderen van ouders tewerkgesteld in de cruciale sectoren, die sociaal of medisch kwetsbaar zijn of die verblijven in een moeilijke thuissituatie, kunnen de kinderen van buitenshuis werkende ouders, van werkende alleenstaande ouders als de kinderen waarvoor geen andere opvangmogelijkheid is terecht in de opvang.

Concreet wat onze werking betreft:

 • De eerstkomende dagen gaan we aan de slag om de instroom haalbaar te houden en de contactbubbels te vrijwaren. Een contactbubbel is een groep van kinderen en begeleidsters die contact hebben en die we intact houden.
 • Je wacht buiten de opvanglokalen van de BKO en het IBO. Indien je toch in de lokalen komt draag je als ouder bij het haal- en brengmoment een mondmasker
 • Breng en haal je kind alleen (andere gezinsleden wachten buiten de opvang)
 • Steeds dezelfde ouder brengt en haalt het kind (zoveel als mogelijk).

Tijdens de haal- en brengmomenten zullen onze begeleidsters ook een mondmasker dragen.

Bespreek dit reeds op voorhand met je kinderen zodat zij hiervan op de hoogte zijn en dus niet verrast worden door het voor hen misschien vreemde aanzicht van hun vertrouwde begeleidster.

Los van de sociale distance maatregel blijven we verder inzetten op de warme omgang met de kinderen.

Op 4 mei werd een brief (pdf, 113.2 kB)met de van toepassing zijnde richtlijnen van Kind en Gezin gecommuniceerd aan alle ouders via de scholen.

3. De wekelijkse zitdagen

In onze gemeente hadden de volgende diensten een wekelijkse zitdag:

 • Wijk- werk bemiddelaar
 • Wooninfopunt
 • Sacha werking
 • Juridisch eerstelijnsadvies
 • Provinciaal begeleidingsloket Zuid-Oost Hageland
 • SVK WoonregT
 • Zitdag invullen personenbelasting

Omwille van de één op één contacten in een bureel is het niet mogelijk om de social distance maatregel te hanteren waardoor de zitdagen niet plaatsvinden.

Heb je toch een dringende vraag. Neem dan telefonisch contact met ons onthaal 011 58 65 00. Zij verbinden je telefonisch door.

4. Bibliotheek: online bestelde boeken afhalen

Boeken kunnen op afspraak ontleend worden. Via de online catalogus https://geetbets.bibliotheek.be, per e-mail bib@geetbets.be of telefonisch 011 58 65 52 kan je je boeken reserveren en vervolgens afhalen tijdens de volgende uren:

VM

NM

ma

di

10u-12u

14u-16u

wo

10u-12u

14u-16u

do

10u-12u

14u-16u

vr

Meer praktische info vind je op  “Bibliotheek wordt afhaalbibliotheek

Het doel is om vanaf 08 juni te starten met een aangepaste werking van de bibliotheek, op afspraak.

Aangevuld met de huidige werking van de afhaalbibliotheek.

5. Activiteiten vrije tijd

Wat de geplande vrijetijdsactiviteiten in de zomer zoals de kermissen, speelpleinwerking en sportweken betreft, zijn we nog aan het wachten op verdere richtlijnen van de nationale veiligheidsraad.

Het gemeentebestuur heeft wel al beslist om dit jaar BetsBounce en de gezondheidswandelingen niet te organiseren.

We blijven alles op de voet opvolgen en communiceren zodra er meer duidelijkheid is

6. Zalenverhuur

De GocPax, buurthuis Grazen en sporthal De Warande kunnen niet gehuurd worden tot 1 mei 2020. Uiteraard zijn ook de vergaderzalen niet beschikbaar.

7. Boodschappendienst

De gemeente organiseert een boodschappendienst voor onze inwoners die tot de risicogroep behoort.

Heb je dringend boodschappen of medicijnen nodig. Dan kan je bellen naar het onthaal 011 58 65 00 tijdens de openingsuren zoals vermeld in punt 1 van dit document.

Meer info kan je in de aankondiging van de boodschappendienst raadplegen.

8. Maaltijdbedeling en MMC (Minder Mobielen Centrale)

Deze dienstverlening blijft gegarandeerd. Voor meer info kan je bellen naar het nummer 011/58 65 79.

9. Klusjesdienst

Vanaf 11 mei worden er opnieuw klusjes aan huis uitgevoerd door onze werkmannen, rekening houdend met de social distancing maatregelen.

De aanvragen kunnen hiervoor doorgegeven via 011 58 65 79

10. De wekelijkse markt

De markt op vrijdag op het statieplein in Geetbets blijft behouden. Zoals opgelegd zullen enkel de marktkramen met voedingswaren een standplaats krijgen. De beenhouwer zal er staan. Belangrijk is om bij je bezoek een afstand van minstens 1,5m te houden van andere marktbezoekers.

We krijgen als bestuur ook regelmatig vragen over de werking van EcoWerf. De afvalophaling blijft georganiseerd. Het recyclagepark is open volgens de gewone openingsuren, rekening houdend met de social distancing maatregelen. Alle info hierover kan je raadplegen en opvolgen op https://www.ecowerf.be

De bovenstaande beslissingen werden genomen in uitvoering van de federale richtlijnen. Voor meer info www.info-coronavirus.be

Tenslotte kunnen we niet genoeg benadrukken om de hygiëne maatregelen na te leven:

 • Was regelmatig je handen ! Geef geen handen of kussen. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
 • Organiseer geen privéfeestjes
 • Kom niet samen in groepen
 • Doe geen onnodige verplaatsingen
 • Ga niet nodeloos langs bij mensen uit de risicogroepen
 • Hou altijd 1,5 meter afstand van elkaar, ook in de winkel of als je in een rij staat
 • Draag verplicht een mondmasker op het openbaar vervoer, dit wordt ook aanbevolen op drukke plaatsen.

Je medemensen en alle zorgpersoneel zijn je hier dankbaar voor!

Namens het bestuur van gemeente en OCMW Geetbets