Beste inwoners (update)

Zoals jullie wellicht al via de media hebben vernomen, heeft de nationale veiligheidsraad gisteren een aantal maatregelen genomen ter voorkoming van een verdere verspreiding van het Coronavirus.

Voor meer info verwijzen we naar het persbericht van onze eerste minister (pdf, 172.7 kB).

Welke impact heeft dit nu op onze gemeentelijke dienstverlening?

Vanaf 14 maart tot en met 3 april:

- Bibliotheek, sporthal, buurthuis en pax sluiten we.

- Gemeentelijke dienstverlening - tijdens onze reguliere openingsuren:

o werken we enkel op afspraak – online in te plannen: www.geetbets.be – via de button “maak een afspraak

o is ons onthaal geopend om eveneens afspraken in te plannen

- BKO ‘IBO te Rummen’ en ‘SOV te Geetbets’ blijven voorzien in de voor- en naschoolse opvang van de schoolgaande kinderen.

- Maaltijdbedeling en DGAT: blijven we verder aanbieden

- De dienstenchequeonderneming DCO: bezoekers enkel op afspraak

- Het strijkatelier blijft open

- Politie - wijkagenten: enkel op afspraak voor dringende gevallen

We zullen de effecten van de genomen maatregelen door de nationale veiligheidsraad op de gebruikers van de BKO, maaltijdbedeling enz… opvolgen en bijsturen indien nodig.

Net zoals we de situatie met betrekking tot de richtlijnen van het coronavirus nauwgezet opvolgen.

Graag verwijzen we naar de website van Radio 2 waar allerhande vragen n.a.v. de corona maatregelen worden beantwoord:

https://radio2.be/corona/de-meest-gestelde-vragen-van-radio-2-luisteraars-over-corona-beantwoord

Ons onthaal kan je bereiken op het nummer 011 58 65 00 tijdens onze openingsuren. Onze openingsuren kan je raadplegen op https://www.geetbets.be/new-website/34-www

Meer informatie via info@geetbets.be of 011 58 65 21.

Terug naar alle nieuws