BELANGRIJK BERICHT (annulatie gemeentelijke activiteiten)

Beste inwoner,

Om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, worden er een aantal concrete maatregelen getroffen met betrekking tot evenementen ingericht op ons grondgebied.

Alle indoor evenementen in de provincie Vlaams-Brabant waar meer dan 1.000 deelnemers worden samengebracht, worden met ingang van 11 maart 2020 niet meer toegelaten, voor 1 maand, met evaluatie en eventuele herziening eind maart. Het besluit van de provinciegouverneur is als bijlage toegevoegd of surf naar https://www.gouverneurvlaamsbrabant.be/home.

Aan organisatoren van indoor evenementen met minder dan 1000 deelnemers en organisatoren van outdoor evenementen wordt geadviseerd om in de mate van het mogelijke de intensiteit en hoeveelheid van nauwe contacten te beperken door een ‘social distancing’ beleid te voeren om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 zoveel mogelijk te beperken of te vertragen.

Deze evenementen worden beoordeeld aan de hand van volgende criteria:

1.            aantal personen dat samenkomt

2.            intensiteit tussen de mensen die samenkomen

3.            duur van het contact

4.            beslotenheid ruimte

5.            mengeling van leeftijden

6.            haalbaarheid van de maatregelen

7.            noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit.

Het gemeentebestuur is echter van oordeel dan geplande activiteiten in de maand maart best geannuleerd worden. Beslis je als organisator toch om dit door te laten gaan, communiceer dan zeker aan de deelnemers dat als zij tot de risicogroep behoren best niet deelnemen.

De risicogroepen zijn personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem. Zij worden afgeraden om aan evenementen deel te nemen.

Zelf nemen we als gemeentebestuur het goede voorbeeld en beslissen we om volgende gemeentelijke activiteiten te annuleren of uit te stellen:

- Zaterdag 14 maart: Voorlees- en knutselnamiddag in de bibliotheek

- Dinsdag 17 maart: de infosessie over G’BETS2.0 in het gemeentehuis

- Vrijdag 20 maart: Getequiz in kasteel van Hoen

- Zaterdag 21 maart: het onthaal nieuwe inwoners in het gemeentehuis

- Zaterdag 21 maart: Urban Run & Walk te Kortenaken - wordt uitgesteld tot het najaar

- Zaterdag 21 maart: creatieve namiddag rond kunst in de bibliotheek

- Vrijdag 27 maart: kampioenenviering

Ook de activiteiten, vormingen ingericht door externen in ons gemeentehuis, zoals Vormingplus, worden geannuleerd.

Van de volgende organisatoren hebben we reeds vernomen dat de geplande activiteiten niet zullen doorgaan:

- Zaterdag 14 maart: bingo Chiro Hogen in Parochiezaal te Hogen

- Zaterdag 14 maart: snoepverkoop Scouts

- Woensdag en donderdag 18 en 19 maart: Samana parochiezaal Hogen

- Zaterdag 21 maart: fuif B-events in GOC PAX

- Zondag 22 maart: familiewandeling school Hogen

- Vrijdag 27 maart: kienen voetbalterreinen KSK Rummen

Onze gemeentelijke basisscholen beslisten om op advies van onderwijs Vlaanderen de oudercontacten, theatervoorstelling, musical, enz… niet te laten doorgaan. Er wordt enkel nog les gegeven en alle overleg met externen wordt verplaatst. Meer info vind je ook op:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-richtlijnen-voor-scholen-en-clbs

Tenslotte informeren we je over de beslissing van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke over het bezoekverbod in alle woonzorgcentra. Meer info: http://www.wouterbeke.be/nieuws/woonzorgcentra-sluiten-standaard-de-deuren/

De rusthuizen en scholen communiceren zelf over hun genomen maatregelen.

Het gemeentebestuur volgt de situatie met betrekking tot de richtlijnen van het coronavirus nauwgezet op.

Meer informatie via info@geetbets.be of 011 58 65 21.

Terug naar alle nieuws