OPROEP!!

OPROEP!!!
Wij zijn dringend op zoek naar mensen die recent een telefoontje hebben gekregen van het oproepnummer 0484 51 94 50 of die een schriftelijke uitnodiging, zoals hieronder, hebben ontvangen. Dit voor deelname aan een evenement van 5 t.e.m. 8 maart 2020 in Kasteel Van Hoen te Geetbets.
Zo ja, kan u ons dit dan dringend op 1 van volgende wijzen laten weten:
• Via ons algemeen tel. 013 350 350 (enkel tussen 07:00 uur en 19:00 uur)
• Via e-mail naar PZ.Hageland.Recherche@police.belgium.eu
• Via ons contactformulier op onze website: https://www.politie.be/5389/contact/contactformulier
• Via uw lokaal wijkkantoor (tijdens openingsuren)
Vermeld zeker of u al dan niet ingegaan bent op de uitnodiging en/of op welk tijdstip u van plan bent of was deel te nemen.
Ook mensen van buiten onze politiezone mogen zich melden.

Terug naar alle nieuws