AFGELAST (G’bets 2.0 - Toetsingsavond op 17 maart)

G’bets 2.0 - Benieuwd naar de inrichtingsvoorstellen? Kom naar de toetsingsavond op 17 maart 2020!

In het voorjaar van 2019 startte het gemeentebestuur van Geetbets samen met de provincie Vlaams Brabant de voorbereidingen voor het Masterplan Lokale Ruimte Trajecten G’bets 2.0. Tijdens een eerste inspraakmoment namen meer dan 120 inwoners deel aan een grote inventarisatieoefening. In juni 2019 ontvingen we ruim 420 reacties tijdens een ruime digitale bevraging.

Beide inspraakrondes leverden een schat aan informatie op waarmee het studieconsortium aan de slag ging. Het team werkte inrichtingsvoorstellen uit voor de drie geselecteerde locaties van onze gemeente: het administratief hart van Geetbets (Dorpsstraat/Steenstraat), het stationsplein en de nabije omgeving, de Warande-site aan de sporthal van Rummen. Deze voorstellen werden in februari met een groep direct betrokken actoren en met het bestuur een eerste keer verfijnd. Nu vernemen we graag uw mening over deze voorstellen.

We nodigen u uit op het derde inspraakmoment op dinsdag 17 maart 2020 om 20 u in de raadzaal van het AC Den Molencouter.

Tijdens deze toetsingsavond geeft het studiebureau uitleg over elk inrichtingsvoorstel. Aansluitend kan u de voorstellen aan ontwerptafels in detail bekijken en vragen stellen. U krijgt ruimschoots de tijd om uw schriftelijke opmerkingen of suggesties in de inspraakbox te deponeren. Elke deelnemer gaat met een streekbiertje (de Getedraak) naar huis. Wie alles liever eerst laat bezinken, kan nog tot 31 maart vragen of opmerkingen deponeren in de inspraakboxen op volgende locaties: onthaal administratief centrum, bibliotheek en sporthal Warande.

We kijken alvast uit naar uw deelname!

Terug naar alle nieuws