Logo Oost-Brabant werft aan

Intergemeentelijke preventiewerker: voor de regio Landen, Zoutleeuw, Geetbets, Kortenaken en Linter

Logo Oost-Brabant is een dynamische netwerkorganisatie. Wij ondersteunen en motiveren onze netwerkpartners bij het promoten van een gezonde leefstijl bij de bevolking en bij de creatie van een gezonde leefomgeving. De focus ligt op de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen.

In nauwe samenwerking met de steden Landen en Zoutleeuw en de gemeenten Geetbets, Kortenaken en Linter bouwen we een intergemeentelijke preventiewerking uit om inwoners, bezoekers en werknemers van de deelnemende gemeenten op een toegankelijke manier te helpen om gezond(er) te leven. We doen dit aan de hand van onderbouwde interventies en kwaliteitsvolle projecten (cfr. www.preventiemethodieken.be). Samen streven we naar gezondheidswinst voor iedereen, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen.

www.logo-oostbrabant.be

Als intergemeentelijke preventiewerker (IPW)

 • Ben je in dienst van Logo Oost-Brabant en werk je voor het grondgebied van de deelnemende gemeenten.
 • Word je aangestuurd door Logo Oost-Brabant, in samenwerking met een  stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten.
 • Word je inhoudelijk ondersteund door Logo Oost-Brabant en ben je een belangrijk aanspreekpunt voor Logo Oost-Brabant op lokaal niveau.
 • Werk je, afhankelijk van lokale noden en behoeften, samen met de stuurgroep een beleidsplan uit dat jaarlijks geëvalueerd en zo nodig, bijgestuurd wordt. De thema’s waaraan gewerkt wordt, kaderen binnen de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en omvatten o.m. tabak-, alcohol- en drugpreventie,  geestelijke gezondheid en gezonde voeding en beweging. 
 • Werk je op basis van het beleidsplan kwaliteitsvolle preventieacties uit binnen het werkgebied.
 • Fungeer je als trekker voor initiatieven binnen de lokale context en lokale netwerkvorming en leg je contacten met partners.
 • Kan je deelnemen aan relevante overlegstructuren op lokaal, eerstelijnszone- en regionaal niveau. 
 • Breng je de specifieke knel- en verbeterpunten in jouw werkgebied in kaart en heb je een beleidsadviserende en -voorbereidende functie. 

Kennisvereisten

 • Je hebt ervaring met projectmatig werken.
 • Je hebt een goede en functiegerichte kennis van het preventiebeleid, de belangrijke actoren en de maatschappelijke context waarin dit beleid kadert.
 • Je hebt inzicht in de werking en de functie van de gemeentelijke diensten.
 • Je neemt graag initiatief en hebt organisatietalent.
 • Je kan een netwerk van partners aansturen en onderhouden.
 • Je kan vlot met de computer werken (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook). 

  Organisatorische vaardigheden

  · Je kan aangereikte probleemstellingen efficiënt analyseren en maakt hierbij een juist onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

  · Je werkt zelfstandig en kan probleemsituaties zelfstandig oplossen.

  · Je getuigt van professionaliteit in onderhandelen, en in het vastleggen en bewaken van samenwerking.

  · Je kan een trekkersrol op je nemen.

  · Je stelt je loyaal op als deel van een (inter)gemeentelijke administratie.

  · Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en processen.

  · Je kan eigen werkzaamheden organiseren, plannen en systematisch aanpakken.

  Communicatieve vaardigheden

  • Je bent contactvaardig en diplomatisch.
  • Je kan schriftelijke opdrachten snel en efficiënt afhandelen in een correcte en vlotte taal.
  • Je kan op een efficiënte en effectieve wijze vergaderingen organiseren en voorzitten, en weet alle deelnemers te motiveren tot een positieve inbreng.
 • Attitude

  · Je hebt een motiverende, positieve ingesteldheid en je kan mensen motiveren en enthousiasmeren.

  · Je past de planning vlot aan wanneer nodig en bent stressbestendig.

  · Je bent bereid om indien nodig buiten de normale kantooruren te werken, avondvergaderingen vormen geen knelpunt.

  Je beschikt over een rijbewijs B en over een eigen wagen. 

  Ons aanbod

  • Gevarieerde en maatschappelijk relevante job.
  • Aantrekkelijk loon (bachelor-niveau), verlofdagen en arbeidsvoorwaarden volgens Paritair Comité 331.
  • Maaltijdcheques, fietsvergoeding of gratis woon-werkverkeer NMBS, uitgebreide opleidings- en ontwikkelingskansen.
  • Contract van onbepaalde duur.
  • Een deeltijdse tewerkstelling van minimum 0.6 VTE (22,8 u/week).
  • Tewerkstellingsplaats is Landen, werkgebied is de ELZ Zuid-Oost-Hageland.
 • Interesse?

  Stuur je kandidatuur met motivatie en cv ten laatste op 1 maart 2020 via e-mail naar info@logo-oostbrabant.be. Bel voor meer informatie naar Barbara Specht op 016 89 06 05. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 12 en 13 maart in Landen.

Terug naar alle nieuws