Plan MER Beleidsplan Ruimte provincie Vlaams-Brabant

De procedure voor het opstellen van het plan-MER door de provincie Vlaams-Brabant is opgestart. Het dossier is onder het nummer PL0260 bij het Team Mer in behandeling.

De periode van terinzagelegging van de kennisgevingsnota zal lopen van 1 december 2019 tot en met 31 januari 2020. De kennisgeving zal raadpleegbaar zijn op de website van het Team Mer (www.mervlaanderen.be), bij de initiatiefnemer (provincie Vlaams-Brabant), op de website van de initiatiefnemer, op het gemeentehuis en de website van de gemeente.
De deputatie heeft de conceptnota en de bijhorende, volledig verklaarde kennisgevingsnota integraal gepubliceerd op haar website. U kan deze terugvinden via www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be. De kennisgevingsnota is tevens consulteerbaar via de MER databank van de Vlaamse Overheid (https://www.lne.be/mer-dossierdatabank - dossier nummer PL.0260).

De bevolking kan binnen een wettelijke termijn van 60 dagen (uiterlijk 31 januari 2020) opmerkingen bezorgen op de kennisgevingsnota. Dit kan rechtstreeks aan het Team Mer van de Vlaamse Overheid (per e-mail aan mer@vlaanderen.be, via een formulier op de website (https://www.lne.be/milieueffect-rapportage) of via een schrijven naar het Departement Omgeving, Team Mer (Plan-MER PL0260))

Beleidsplan Ruimte_milieueffectenbeoordeling

Terug naar alle nieuws