Sensibiliseringscampagne FOD Economie rond fictieve incassobureaus

De Economische Inspectie van de FOD Economie wordt overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus. Ze zetten consumenten op een agressieve wijze onder druk om onterechte rekeningen te betalen.
In 2018 kreeg de Economische Inspectie 849 meldingen over valse incassobureaus. De eerste acht maanden van 2019 kreeg ze al meer dan 1.900 meldingen. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar dus. In 240 van deze meldingen deelden de melders mee dat zij financiële schade geleden hadden, en dit voor een totaal van bijna 150.000 euro.

Daarom voert de FOD Economie een sensibiliseringscampagne over dit onderwerp.

Ook uw gemeente kan ons helpen. Neem deel aan onze campagne en deel op uw beurt onze tips.

http://news.economie.fgov.be/183420-fictieve-incasso-echte-oplichting

Terug naar alle nieuws