NIEUWE TARIEVEN ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN

Het ministerieel besluit van 28 oktober 2019 legt de tarieven vast die vanaf 1 januari 2020 van toepassing zullen worden voor de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de verschillende categorieën van elektronische identiteitskaarten en –documenten die in het besluit worden opgesomd.

Vanaf 1 januari 2020 zullen de tarieven de volgende zijn;

2020

Product

federale bijdrage

gemeentelijke bijdrage

totaal inwoner

Normale procedure

Eid Belgen

16,1€

5,8€

21,9€

Verblijfsdocument vreemdelingen zonder biometrie (E, E+, F, F+ kaart)

16,1€

5,8€

21,9€

Verblijfsdocument vreemdelingen met biometrie (A, B, C, D, H kaart)

16,6€

5,8€

22,4€

 Eid voor Belgische kinderen < 12 jaar

6,4€

4,9€

11,3€

Spoedprocedure (levering D+ 1 op de gemeente)

Eid Belgen, en verblijfsdocumenten vreemdelingen (met en zonder biometrie)

98,6€

20,7€

119,3€

Eid voor Belgische kinderen < 12 jaar

88,90€

17,8€

106,7€

Spoedprocedure (levering D+1 te Brussel)

Eid Belgen

129,8€

20,7€

150,5€

Eid voor Belgische kinderen < 12 jaar

120,1€

20,7€

140,8€

Terug naar alle nieuws