Herstellingswerken betonvakken in bocht Verdaelstraat thv nr. 86 vanaf 26/11/2019

Vanaf 26/11 zullen herstellingswerken uitgevoerd worden (vernieuwen betonvakken) in de bocht van de Verdaelstraat thv nr. 86.
Om de verkeershinder tot een minimum te beperken zal er gewerkt worden met driekleurige verkeerslichten waarbij alternerend verkeer doorgang kan vinden.

Terug naar alle nieuws