Ruimtelijke ordening producten

PRODUCT

GERAAMDE TIJD

Maak afspraak

Bespreken voorontwerp

60 min

Bespreken voorontwerp

Handhaving - bouwovertreding

45 min

Handhaving - bouwovertreding

Inlichtingen bouwen en verbouwen

45 min

Inlichtingen bouwen en verbouwen

Inlichtingen procedure omgevingsvergunning

30 min

Inlichtingen procedure omgevingsvergunning

Inzage afgeleverde vergunning

30 min

Inzage afgeleverde vergunning

Inzage openbare onderzoeken

30 min

Inzage openbare onderzoeken