Waterlopen 2de categorie - ruimingswerken (oppervlakkig) door provincie

In de periode van 01 december 2019 tot 31 maart 2020 worden oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd aan de waterlopen die de provincie beheert.

Meer informatie en over welke waterlopen het gaat kunt u terugvinden in het bericht in bijlage (pdf, 82.1 kB).

De aandacht wordt gevestigd op artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28  december 1967 en artikel 1.3.2.2 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, die bepalen dat de aangelanden er toe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materieel) belast met de uitvoering van de werken en aan personeelsleden van het bestuur.

Terug naar alle nieuws