Waarschuwing! Frauduleuze aanvragen strafregister

Via de website www.strafregister.be kunnen burgers tegen betaling van € 27,50 een aanvraag doen voor een uittreksel uit het strafregister.

De firma plaatst vervolgens de aanvraag bij de gemeente van woonst van de burger en stuurt een volmacht en kopieën van volmachtgever en -drager mee.

Wij willen waarschuwen voor deze website en informeren dat de uittreksels uit het strafregister beter (en bijna altijd gratis) via de dienst burgerzaken kunnen worden aangevraagd.

Het Centraal Strafregister van de FOD Justitie geeft aan dat de website www.strafregister.be - die frequent als eerste zoekresultaat wordt weergegeven - prima facie illegaal is en niet in overeenstemming met de Belgische wetten ter zake.

De FOD stelt alles in het werk om aan deze praktijk zo spoedig mogelijk een einde te stellen.

Terug naar alle nieuws