Projectoverzicht sanering Hulsbeek

Met deze werken willen Aquafin en Fluvius het afvalwater van ongeveer 200 inwoners uit Geetbets, dat nu nog rechtstreeks in de Hulsbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Om dit te realiseren, zal er een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd in de Kwadestraat (Fluvius) en Hulsbeekstraat (Aquafin).

Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen.

Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Geetbets ter hoogte van de Araanstraat.

Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten, die op vraag van de Provincie worden aangepast als buffergrachten.

Naast de rioleringswerken wordt ook het waterleidingnet vernieuwd en wordt er aardgas in de straat voorzien.

Terug naar alle nieuws