Trajectbegeleider/Vrijwilligerscoach (M/V/X) Deeltijds contract onbepaalde duur (80%) Onmiddellijke indiensttreding

Vzw Mobiel vzw - Onze Waarden
Vzw Mobiel vzw is een multiculturele vereniging zonder winstoogmerk. Wij werken voor en met mensen. Mobiliteit is een basisrecht voor iedereen. Daarom kiezen wij er bewust voor om:- Samen te werken om onze doelstellingen te realiseren,- Rolstoelgebruikers te vervoeren zodat zij op een actieve wijze kunnen genieten van het sociale en maatschappelijke leven,
- Medewerkers, zonder onderscheid van rang of stand, kansen te bieden tot zelfontplooiing en integratie,- Voortdurend onze rittenschema’s te optimaliseren en bij de vernieuwing van het wagenpark mens en milieu voorop te stellen.  
Wij verzorgen het vervoer van rolstoelgebruikers individueel en in groep met of zonder begeleider aan sociale tarieven. Wij werken hiervoor samen met en worden ondersteund door de Vlaamse en Provinciale overheid en de steden en gemeenten uit het arrondissement Leuven.

Ons Team- 10 vaste medewerkers- 15 medewerkers via sociale economie- 35 vrijwilligers  
Doelstelling
Je bent het aanspreekpunt voor alle medewerkers en werkt mee aan de uitbouw van een verbindend (inclusief) medewerkersteam met respect voor de accenten eigen aan elke subgroep.  
Profiel- Bacheloropleiding (maatschappelijke advisering) of gelijkgesteld door ervaring- Kennis van trajectbegeleiding voor werkzoekenden is een pluspunt- Oog hebben voor de randproblemen van de medewerkers- Teamspeler, besluitvaardig met organisatorische kwaliteiten en in staat tot zelfstandig werken- Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden- Zin voor initiatief en geëngageerd- Betrouwbaar handelen, correct en consequent- Inzicht in delegeren van taken- Goede kennis van MS Office toepassingen  
Taken
Alle medewerkers:- Aanspreekpunt voor alle medewerkers- Administratieve opvolging van alle dossiers van de medewerkers- Jaarlijkse organisatie van een drietal teambuildingsactiviteiten- Werving, onthaal, introductie en opvolging nieuwe medewerkers- Bedankingsmomenten inbouwen- Nauw samenwerken met de dispatchafdeling en de coördinator boekingen- De voorziene budgetten respecteren
Contractuele medewerkers:- In overleg met de arbeidstrajectbegeleiders OCMW’s werkingsgebied vzw Mobiel een traject op maat uitwerken in functie van doorstroming naar het normaal economisch circuit- Begeleiding op maat van medewerkers via Tijdelijke Werkervaring via systemen van werkplekleren- Trajectbegeleiding en –trajectuitbouw vaste medewerkers- Evaluatie- en functioneringsgesprekken van de medewerkers- Geregeld terugkoppeling naar de dispatchmedewerkers- Administratieve verwerking van de begeleidingen- Uitbouw en onderhoud van een goed medewerkersnetwerk voor de gemeenten van het arrondissement Leuven
Vrijwilligers:- Begeleiding van de vrijwilligersploeg- Meewerken aan de uitbouw van het vrijwilligersbeleid- Actief inzetten op werving van nieuwe vrijwilligers- Oor en oog voor de individuele motivatie van de vrijwilligers- Een luisterend oor bieden- Opbouw van een persoonlijke (functionele) band met de vrijwilligers- Ervoor zorgen dat de individuele motivatie in overeenstemming blijft met de organisatiedoelstelling- Opvolgen ontwikkelingen op vlak van vrijwilligerswerk  
Ons aanbod - Standplaats: Heverlee (Leuven) - Deeltijdse arbeidsovereenkomst (80%) van onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding - Beloningspakket conform de sector en de verantwoordelijkheden - Deel uitmaken van een werkveld dat steeds meer aan belang wint - Boeiende en uitdagende werkomgeving met inspirerende collega’s

Herken je jezelf in dit profiel? Solliciteer dan voor 28/06/2019 door een gemotiveerd schrijven met CV te mailen naar jobs@vzwmobiel.be

Terug naar alle nieuws