HULP NODIG BIJ JOUW BOSBEHEER?

Bosexploitatie. Boomsoortenkeuze. Houtverkoop. (Her)bebossen. Bosbeheer. Natuurbeheerplannen. Plaag- en exootbestrijding. Wetgeving. Subsidies.
Met het steunpunt bos helpen we jou om je bos te beheren.
We doen dat volgens jouw wensen, én met aandacht voor het economisch, ecologisch en sociaal aspect.

VOOR WIE?
Boseigenaars (kleine, grote, particulieren, overheden en bosbeheerders) met vragen over bosbeheer, wetgeving of administratie.
Waarvoor kan je terecht bij het steunpunt bos?

 • Gratis en vrijblijvend advies bij
 • het beheer van jouw bos
 • het opstellen van een kapmachtiging
 • het kiezen van de juiste boomsoort
 • de aanvraag van subsidies
 • vragen rond wetgeving

Een verkennend terreinbezoek
Ondersteuning bij

 • de (her)bebossing van jouw perceel
 • bosbeheerwerken
 • de opmaak van een natuurbeheerplan
 • de openstelling van jouw bos
 • de verkoop van jouw hout

www.vlaamsbrabant.be/steunpunt-bos
bos@vlaamsbrabant.be
Tel 016 26 76 0

Terug naar alle nieuws