Op 31 maart 2019 wordt gestart met DABS (Databank Akten Burgelijke Stand)

Het grootste verschil met de werking heden is dat alle akten vanaf die datum door de gemeentelijke ambtenaren van de burgerlijke stand louter elektronisch worden opgemaakt.

Ten gevolge van DABS is het Burgerlijk Wetboek echter grondig herschreven.

Om de nodige aandacht te kunnen schenken aan de nieuwe regelgeving en de nieuwe procedures, zullen aktes niet meer worden opgemaakt tijdens vrije inloop, maar zal dit enkel nog mogelijk zijn op afspraak.

Om het nodige opzoekwerk op voorhand uit te voeren, kan men wel een mail sturen naar burgerzaken@geetbets.be met de gegevens van betrokkene(n) en de reden waarvoor men wenst langs te komen (erkenning kind, overlijden, huwelijk…).

Op die manier kan de dienst Burgerzaken de artikels in het Burgerlijk Wetboek die van toepassing zijn, reeds nakijken.

Terug naar alle nieuws