Hervatting werken werf Nieuwdorp

De nieuwe aannemer Liema zal de werken hervatten op maandag 18 maart aanstaande.

In eerste instantie zal de zone waar nu steenslag ligt, aangepakt worden.

Te beginnen vanaf woning Nieuwdorpstraat 2.

Voorafgaandelijk zal de bestaande signalisatie weggenomen worden en vervangen worden door deze van de aannemer Liema.

Terug naar alle nieuws