De gemeente Geetbets werft aan: Deskundige omgeving – met wervingsreserve van 3 jaar

De gemeente Geetbets werft aan: Deskundige omgeving – met wervingsreserve van 3 jaar

(niveau B1-B3 in contractueel verband voor onbepaalde duur, voltijds 38/38ste)

TAKEN ZIJN ONDER ANDERE: 

· Als deskundige omgeving behandel je samen met de omgevingsambtenaren de aanvragen tot omgevingsvergunningen (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, verkavelen van gronden, bijstellen van opgelegde milieuvoorwaarden, …), alsook de administratieve afhandeling ervan.

· Je staat in voor het opmaken van notarisinlichtingen en dergelijke meer, alsook de administratieve afhandeling ervan.

· Je kan architecturale en stedenbouwkundige plannen lezen en interpreteren en je kan stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten beoordelen, daarnaast zie je toe op de naleving van de planningsprincipes en voorschriften.

· Je kan wetten, reglementen en voorschriften je snel eigen maken en juist interpreteren.

· Je informeert burgers over de richtlijnen inzake ruimtelijke ordening en milieu en in de mate van het mogelijke beantwoord je hun vragen.

AANBOD:

  • 1 voltijds contractuele functie voor onbepaalde duur in salarisschaal B1-B3.
  • 8 jaar relevante ervaring uit de privésector kan in aanmerking genomen worden.
  • Interessante extra’s: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler, fietsvergoeding.

AANWERVINGSVOORWAARDEN: 

  • Minstens houder zijn van een diploma dat in aanmerking komt voor het niveau B (ofwel een bachelor-diploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs korte type of daarmee gelijkgesteld, bij voorkeur richting architectuur, bouwkunde of aanverwante).
  • Gemotiveerde schoolverlaters komen ook in aanmerking.
  • Affiniteit met ruimtelijke ordening is een pluspunt, relevante ervaring is een meerwaarde!
  • In het bezit zijn van een rijbewijs B.
  • Slagen in een aanwervingsexamen.
  • Wervingsreserve van 3 jaar.
  • Uiterlijke indiening sollicitatie: 28 maart 2019.

DATUM INDIENEN KANDIDAATSTELLING:

De kandidaturen moeten uiterlijk op 28 maart 2019 aangetekend worden verzonden (datum van poststempel als bewijs) aan College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het AC Den Molencouter of via e-mail verzonden aan tb@geetbets.be (de datum van elektronische verzending geldt als bewijs). Je kandidatuur bevat een sollicitatiebrief, CV, kopie van het gevraagde diploma (of voor laatstejaarsstudenten een studiebewijs en een verklaring dat ze het vereiste diploma binnen een termijn van 4 maanden zullen behalen), uittreksel strafregister (openbaar bestuur, niet ouder dan 2 maand) en een kopie van het rijbewijs.

MEER INFO OVER DE FUNCTIE:

Sarah Janssens – tel. 011/58.65.68 – sj@geetbets.be 

Achille Nijns – tel. 011/58.65.61 – an@geetbets.be 

Sophie Vancraywinkel – tel. 011/58.65.60 – sv@geetbets.be

VERLOOP VAN DE FUNCTIE:

Bonne Tania – tel. 011/58.65.22 – tb@geetbets.be

Terug naar alle nieuws