Verlaagd tarief voor Aangepast Vervoer in onze gemeente

Als provincie hechten wij zeer veel belang aan de mobiliteitsuitdagingen van mensen met een beperking. Onze Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer geeft reeds verscheidenen jaren aan uw inwoners en gemeentelijke diensten gratis informatie en advies over de vervoersmogelijkheden van personen met een mobiliteitsbeperking en zorgt voor de concrete organisatie van het vervoer van rolstoelgebruikers uit uw gemeente. 

In 2018 organiseerde de MAV op deze wijze bijna 7.500 ritten.

Vanuit handicaporganisaties en de DAV’s krijgen we echter regelmatig de boodschap dat de kostprijs van aangepast vervoer een serieuze struikelblok vormt voor personen met een handicap.
Hierdoor komen mensen met een mobiliteitsbeperking terecht in een situatie van vervoersarmoede en kunnen zij niet meer optimaal deelnemen aan het maatschappelijke leven. 

Om hier aan tegemoet  te komen besliste de deputatie op 24 januari 2019 om de prijs voor het rolstoelvervoer voor alle inwoners naar 50 cent per beladen km te brengen.
Voor ritten die via de MAV worden aangevraagd is er dit ogenblik een prijsverschil van 20 cent per kilometer afhankelijk of de rit  werd uitgevoerd door de DAV (50 cent) of een privévervoerder (70 cent). 
Om deze ongelijkheid voor de inwoners van Vlaams-Brabant weg te werken zal het tarief voor ritten die via de MAV worden aangevraagd nog maximaal 50 cent per beladen kilometer bedragen, met een maximum van 50 kilometer per enkele rit.

Boven de 50 km zullen de eigen tarieven van de vervoerder in rekening gebracht worden.
Elke klant zal op voorhand  een duidelijke prijsofferte ontvangen zodat er over de prijs geen misverstanden kunnen zijn.

Voor alle duidelijkheid, deze tarieven zijn enkel van toepassing  voor het vervoer van rolstoelgebruikers en niet voor stappers! Het nieuwe tarief gaat in voege op 1 februari 2019.

Vanuit de provincie zullen wij hierover nog verder communiceren naar alle inwoners, maar we rekenen erop dat ook u als gemeente uw inwoners, uw personeel en de instellingen op uw grondgebied via uw vertrouwde kanalen op de hoogte brengt. Om hen over de nieuwe prijzen in te lichten, sturen we een korte tekst (banner) mee die op de website van uw gemeente kan worden geplaatst (zie bijlage).

Voor meer informatie over het nieuwe klanttarief  of de werking van de mobiliteitscentrale kan u steeds contact opnemen met de coördinator van de cel vervoer op maat binnen de dienst mobiliteit: Alexander Leysen 016/26.73.91 of alexander.leysen@vlaamsbrabant.be.

Terug naar alle nieuws