Aankondiging openbaar onderzoek –Sentier nr. 68 - verlegging - voorlopige beraadslaging

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat er een openbaar onderzoek zal gehouden worden betreffende Sentier nr. 68 - verlegging - voorlopige beraadslaging.

- Het ontwerp ligt ter inzage op het gemeentehuis, milieudienst, Dorpsstraat 7, 3450 GEETBETS (wimc@geetbets.be – 011/58.65.62) tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum Den Molencouter.

- Het openbaar onderzoek loopt vanaf maandag 24 december 2018 t.e.m. woensdag 23 januari 2019.

- De opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk op woensdag 23 januari 2019 aangetekend verstuurd te worden aan het College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 7, 3450 GEETBETS of kunnen tijdens de openingsuren (zie hierboven) van het gemeentehuis Dorpsstraat 7, 3450 GEETBETS tegen ontvangstbewijs afgegeven worden (uiterlijk woensdag 23 januari 2019 om 16u00).

Ondertekend document (pdf, 64.5 kB)

Terug naar alle nieuws