GEMEENTEARBEIDER TRACTORCHAUFFEUR GROENBEHEER m/v (D1-D3, contractueel voor onbepaalde duur, voltijds) – met werfreserve van 3 jaar.

TAKEN:

Bij de gemeentelijke technische uitvoeringsdienst ingezet worden voor het machinaal groenbeheer.

Dit zijn voornamelijk maaiwerken van de bermen en grachtkanten (tractor met maai- en opvangcombinatie), onkruidbeheer (tractor met onkruidborstel). Inzetbaar voor de winterdienst (o.a. sneeuwruimen).

Eveneens kunnen er bijkomend diverse opdrachten met diverse voertuigen en/of graafmachines (minigraver, graaflaadcombinatie) uitgevoerd worden.

Kan tevens polyvalent ingezet worden voor andere werkzaamheden.

ERVARING VEREIST:

Beschikken over de volgende vaardigheden: je hebt ervaring met het werken met tractoren, je kan met kleine graafmachines werken, instaan voor het dagelijks onderhoud van je machines… en taken zelfstandig, verzorgd, efficiënt en correct kunnen afwerken.

Je bent stipt in je werkzaamheden en hebt aandacht voor veiligheid en milieu.

AANWERVINGSVOORWAARDEN:

  • Geen diplomavereisten, evenwel is ervaring in het besturen van tractoren en graafmachines een MUST.
  • In het bezit zijn van een rijbewijs CE.
  • Slagen in een aanwervingsexamen, hiertoe worden praktische proeven ingericht om de rijvaardigheid en technische kennis van de kandidaten grondig te testen.

DATUM INDIENEN KANDIDAATSTELLING:

Uiterste sollicitatiedatum: 3 januari 2019

De kandidaturen (CV, uittreksel strafregister (openbaar bestuur, niet ouder dan 2 maand), kopie rijbewijs) moeten uiterlijk op donderdag 3 januari 2019 worden verzonden (datum van poststempel als bewijs) aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van AC Den Molencouter

Meer info: www.geetbets.be

Functie-inhoud: sophie.vancraywinkel@geetbets.be 011/58.65.60

Verloop van de aanwervingsprocedure: tania.bonne@geetbets.be– tel. 011/58.65.22

Terug naar alle nieuws