Werkzaamheden die nog zullen uitgevoerd worden langsheen de Biesemstraat

 •  Op maandag 8 en woensdag 10 oktober zullen in het begin van de Kasteellaan en in het begin van de Biesemstraat compoundvoegen aangebracht worden ter hoogte van de overgangen betonnen rijweg – asfalt rijweg.
 • Deze compoundvoegen zullen aangebracht worden om toekomstige asfaltopstulpingen (tengevolge van het stoten van beton door uitzetting bij warmte) te vermijden. Het verkeer zal hier weinig hinder van ondervinden daar er één dag gewerkt wordt op één rijweghelft en de andere dag op de andere rijweghelft.  Alternerend verkeer wordt aldus toegelaten.
 • De betonnen rijweg vertoont over een bepaalde afstand heel wat scheuren en barsten.  Deze moet bijgevolg over een afstand van ca. 36 meter volledig opgebroken en vernieuwd worden.
  Dit zal alternerend gebeuren, dus eerst wordt één rijweghelft opgebroken en vernieuwd –  vervolgens ca. 3 weken uitharding. Aansluitend wordt de andere rijweghelft opgebroken en vernieuwd.
  De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zullen starten op 17 oktober. Op 18 oktober zal de eerste rijweghelft uitgebroken worden en op 19 oktober zal de beton gestort worden en kan de beton uitharden.
  De andere rijweghelft wordt vervolgens op 7 november uitgebroken en op 8 november zal de beton gestort worden gevolgd door de nodige uitharding. Deze data zijn allen onder voorbehoud van de weersomstandigheden.
  Omdat er gewerkt wordt per rijweghelft is alternerend verkeer toegelaten en dient er geen omleiding ingesteld te worden.
Terug naar alle nieuws