Bericht aan de bevolking: inzage kiezerslijst

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis van het publiek dat iedereen zich tot 2 oktober 2018 tijdens de openingsuren tot het onthaal kan wenden.

Om na te gaan of hijzelf of iemand anders op de kiezerslijst staat, en of de vermelding op de lijst correct is.

Artikel 19 van het Lokaal en Provinciaal kiesdecreet is hiervoor van toepassing.

Tot 2 oktober 2018 kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden gericht aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar volgens titel 6 en 7 van deel 2 Lokaal en Provinciaal kiesdecreet.

Lien Eggermont

Dienst Burgerzaken

Tel.: 011/586534

Fax: 011/586509

le@geetbets.be

www.geetbets.be

Terug naar alle nieuws