Versoepeling maatregelen water gebruik

De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant trekt het sproeiverbod weer in na een advies in die zin van de Droogtecommissie.

Het captatieverbod voor water uit waterlopen blijft wel gelden.

De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant vaardigt een politiebesluit uit dat het captatieverbod voor het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen aanhoudt.

Dit geldt tot het verbod wordt opgeheven. De beperkingen op het gebruik van leidingwater, grondwater en regenwater verdwijnen.

“We vragen geen water te verspillen, maar de beperkende maatregelen worden wel ingetrokken“, zegt gouverneur Lode De Witte van Vlaams-Brabant. “

Er werd al gerapporteerd dat de mensen de afgelopen weken spaarzaam zijn omgesprongen met het waterverbruik.“

Terug naar alle nieuws