Wat is een geldige reden om zelf niet te stemmen?

Wat is een geldige reden om zelf niet te stemmen?

Opgelet:  Je moet de reden kunnen bewijzen met een attest.

Geldige reden

Attest

Ziekte of handicap

Medisch attest

Beroep (als je in het buitenland verblijft: ook geldig voor gezinsleden en mensen die meereizen en met jou verblijven in het buitenland)

Attest van je werkgever 

Geloofsovertuiging

Attest religieuze overheid

Studie

Attest van de directie van de school

Tijdelijk verblijf in het buitenland om persoonlijke redenen (vakantie, familiebezoek ...)

Attest tijdelijk verblijf in het buitenland

Vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling ...)

Attest van de directie van de instelling

Schipper, marktkramer of kermisreiziger (ook geldig voor gezinsleden)

Attest schipper, marktkramer of kermisreiziger

Aan wie kan ik een volmacht geven?

 • Je kan een volmacht geven aan 1 andere kiezer naar keuze.
 • De persoon aan wie je volmacht geeft, moet kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor jij mag stemmen. Je kan dus als Belg geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer.
 • Elke kiezer kan maar 1 volmacht krijgen. 

Hoe geef ik een volmacht?

 1. Vul het volmachtformulier in en onderteken het beiden (jij en de persoon die in jouw plaats gaat stemmen).
 2. Zorg voor een attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stembureau kan. 
 3. De persoon aan wie je volmacht hebt gegeven, stemt eerst in het stembureau dat op zijn/haar oproepingsbrief staat. Daarna kan hij/zij gaan stemmen in het stembureau dat op jouw oproepingsbrief staat. Hij/zij brengt volgende documenten mee:
  • Volmachtformulier
  • Attest afwezigheid  
  • Jouw oproepingsbrief
  • Zijn/haar oproepingsbrief
  • Zijn/haar identiteitskaart

Ik wil geen volmacht geven

Kan je zelf niet stemmen en wil je geen volmacht geven? Ook dan moet je met een attest bewijzen dat je een geldige reden hebt om niet te stemmen. 

 1. Vraag een attest aan dat bewijst dat je niet zelf naar het stembureau kan.
 2. Bezorg ons de documenten:
  • Attest afwezigheid (bij 'attest tijdelijk verblijf in buitenland': ook bewijs of verklaring op eer)
  • Oproepingsbrief 

Dat kan op een paar manieren:

 • Van 1 tot en met 12 oktober 2018: documenten afgeven aan de onthaalbalie in het administratief centrum Den Molencouter
 • Zondag 14 oktober 2018: documenten afgeven aan het onthaal in de sporthal Warande
 • Na zondag 14 oktober 2018: documenten opsturen naar:

Vredegerecht zetel Zoutleeuw

Prins Leopoldplaats 6

3440 Zoutleeuw

Meer info

www.vlaanderenkiest.be