Verkiezingsaffiches en -borden: wat zijn de regels?

Op 1 juli 2018 start de sperperiode van meer dan 3 maanden tot de verkiezingsdag.

Vanaf dan zijn verkiezingscampagnes aan strikte regels gebonden. 

Partijen, lijsten en kandidaten moeten de uitgaven die zij aan hun campagne besteden, beperken. Bepaalde manieren van campagne voeren (bv. gadgets) zijn verboden. Ook het plakken van verkiezingsaffiches is aan strikte regels onderworpen.

Een overzicht: