Advies bij aanhoudende droogte

De laatste dagen heeft de zone te kampen met een droogteperiode.Zolang de droogte aanhoudt adviseert de zone ten sterkste de volgende activiteiten niet uit te voeren:

● Het houden van kampvuren of andere open vuren.

● Het afsteken van vuurwerk.

● Het gebruik van onkruidbranders.

Barbeque stellen dienen op een onbrandbare ondergrond geplaatst te worden zodanig dat hete kolen geen grasbrand veroorzaken.

Ook blusmiddelen (emmer water, zand) dienen te worden voorzien.

Graag verwijzen wij door naar bijkomende informatie van de preventiedienst:

Pas op met open vuur en wees spaarzaam met water:

https://www.leefbrandveilig.be/ook_buiten/pas-op-met-open-vuur-en-wees-spaarzaam-met-water/

Onkruidverbrander:

https://www.leefbrandveilig.be/ook_buiten/onkruidverbrander
Brandveilig ook buiten:

https://www.leefbrandveilig.be/ook_buiten/ook-buiten/

Veilig bbq:

https://www.leefbrandveilig.be/ook_buiten/veilig-barbecueen/

https://www.veiligbarbecuen.be/

Terug naar alle nieuws