Gemeentelijke cultuurraad

Wat?

Elke vereniging heeft een afgevaardigde voor de algemene vergadering van de Cultuurraad aangeduid, waaruit 11 leden zijn verkozen die de raad van bestuur vormen.

De algemene vergadering van de Cultuurraad komt minimum eenmaal per jaar samen.

Het bestuur van de Cultuurraad komt maandelijks samen om advies te geven aan het gemeentebestuur betreffende de cultuuraangelegenheden en wordt bijgestaan door een gemeentelijke ambtenaar.

De Cultuurraad wil de verenigingen zoveel mogelijk ondersteunen en betrekken bij de activiteiten, maar organiseert ook zelf verschillende activiteiten.

Wie?

Binnen de cultuurraad kan elke socio-culturele vereniging zich laten vertegenwoordigen. Wie niet actief is in een vereniging, maar zich wenst in te zetten in de cultuurraad, kan als gecoöpteerde zetelen in de cultuurraad.

Samenstelling: 

Algemene vergadering 

Chris Baillien (Vzw Rumblas) voorzitter

Ann Vanbergen (Bestsers Miniatuurtheater) ondervoorzitster

Rudi Haesen (Vzw Brass Band Haspengouw) secretaris

Leden: 

Anny Raemaekers (KVLV Rummen)

Guy Leus (Limes Gatia)

Brigitte Vanderhoeft (KVLV Geetbets)

Eddy Roggen (Vzw B-Events)

Luc Hendrickx (Liberale Ontspanningskring)

Sandra Deferm (Oudercomité De Knipoog)

Ria Beckers (Amabilekoor)

Emile Bams (Landelijke Gilde Geetbets)

Filip Roosbeek  (Militaire Vriendenkring)

Gerda Smets (Sint-Comité)

Danny Steenbergen (Feestcomité Rummen)

Karine Guldentops (Nieuwdorp)

Gaston Vanderhoeft (Feestcomité Grazen)

Kathleen Beyns (OLV Koor Grazen)

Lizzy Nelis (Vzw Oudercomité Hogen)

Ann Bex  (De Vrienden van Paul)

Inge Dethier (Gezinsbond vzw, afdeling Geetbets)

Wendy Maes (Carnavalsvereniging De Fruitfretters)

Geïnteresseerde burgers

Rebecca Vertenten

Cathy Cabergs

Gonda Mahy

Raad van bestuur 

Chris Baillien (Vzw Rumblas) voorzitter

Ann Vanbergen (Bestsers Miniatuurtheater) ondervoorzitster

Rudi Haesen (Vzw Brass Band Haspengouw) secretaris

Leden:

Eddy Roggen (Vzw B-Events) 

Luc Hendrickx (Liberale ontspanningskring) 

Brigitte Vanderhoeft (KVLV Geetbets) 

Anny Raemaekers (KVLV Rummen) 

Guy Leus (Limes Gatia) 

Sandra Deferm (Oudercomité De Knipoog)