Cultuurcheque 2019

Net als in 2018 reiken Geetbets, Herk-de-Stad, Nieuwerkerken, Lummen en Halen ook in 2019 samen cultuurcheques uit aan al de meerderjarige inwoners van deze 5 gemeenten. Iedere meerderjarige inwoner heeft jaarlijks recht op 2 cheques ter waarde van 5 euro, m.a.w. 10 euro per persoon per kalenderjaar.

De intergemeentelijke cultuurcheques zijn alleen geldig voor gemeentelijke cultuuractiviteiten, maar wel in de 5 deelnemende gemeenten. Activiteiten georganiseerd door verenigingen of commerciële activiteiten komen niet in aanmerking. Bij de aankondigingen van activiteiten wordt steeds vermeld of cultuurcheques geldig zijn voor die bepaalde activiteit. Maximum 1 cheque per activiteit.

Let op: De cheques kunnen bij het onthaal van OC Den Molencouter worden opgehaald. Ze moeten door de gebruikers behoorlijk ingevuld en persoonlijk (alleen cheques voor leden van het eigen gezin, niet voor buren of vrienden) afgegeven worden bij de cultuurdiensten van de deelnemende gemeenten bij het afhalen van de inkomkaarten. Het gebruik van de cheques wordt geregistreerd in een centrale databank.

Cultuurcheque 2017