Gemeentelijke sportadviesraad

De sportraad verleent advies aan de gemeente hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake aangelegenheden betreffende lichamelijke opvoeding, sport en het openluchtleven/recreatie en probeert dit te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.

Zij brengt zodoende ook overleg en samenwerking tot stand tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die betrokken zijn bij het bevorderen van de lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven.

De raad van bestuur van de sportraad is samengesteld als volgt:

Martine Hendrickx

BEVO Geetbets

Hugo Frederickx

Deskundige

Tony Jacobs

Deskundige

Wesley Uyttebroeck

Deskundige

Brigitte Vanderhoeft

Geïnteresseerde burger

Johan Petre

Judo

Ilse Creten

Leerkracht LO / Deskundige

Lus Hendrickx

Petanque

Elke Allard

Schepen van sport

Yvo Langen

Secretaris

Kristof Pirlet

Sportfunctionaris

Hans Lembrechts

Voorzitter

Hier kan je de statuten gemeentelijke sportraad Geetbets downloaden