Gemeentelijke sportadviesraad

De sportraad verleent advies aan de gemeente hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake aangelegenheden betreffende lichamelijke opvoeding, sport en het openluchtleven/recreatie en probeert dit te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.

Zij brengt zodoende ook overleg en samenwerking tot stand tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die betrokken zijn bij het bevorderen van de lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven.

De raad van bestuur van de sportraad is samengesteld als volgt: Stemgerechtigde leden:

KSK Rummen: Bart Hendrickx

Minivoetbalploeg FC Ter Lengs: Daniël Vanweerts

Volleybalclub Bevo Geetbets vzw: Martine Hendrickx

B.B.C. Geetbets: Joël Fontaine

Schuttersgilde Geetbets: Ivo Langen

Petanqueclub Grazen Lus Hendrickx

Wielerclub “Vooruit” Geetbets: Nicole Bessemans

Duivenmaatschappij “De Hoop”: Valère Boesmans

Turnvereniging Geetbets Tinne Luyten

Judoclub Geetbets: Brigitte Vanderhoeft

Inwoners: Marcel Clemens Hugo Frederickx

Niet-stemgerechtigde leden:

Schepen van Sport: Elke Allard

Gemeentelijk ambtenaar: Hans Lembrechts

Volgende personen worden verkozen als:

Voorzitter: Hugo Frederickx

Ondervoorzitter: Marcel Clemens

Hier kan je de statuten gemeentelijke sportraad Geetbets downloaden