Gemeenteraad

gemeenteraad 2013
Klik om te vergroten

De gemeenteraad vergadert normaliter de laatste maandag van de maand om 20.00u in de raadzaal van het Administratief Centrum Den Molencouter met als voorzitter Nyns Jean-Pierre. In de maand juli is er geen vergadering en in augustus wordt er vergaderd op de derde donderdag.

De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve voor punten die over personen handelen (voornamelijk aanstellingen).

De algemeen directeur is bij alle vergaderingen aanwezig en staat in voor de voorbereiding, de notulering en de uitvoering van de beslissingen.

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Geetbets (pdf, 125.2 kB)
Deontologische code mandatarissen Geetbets