Samenstelling GR/OR

Om de zes jaar, op de tweede zondag van oktober (14 oktober 2018), hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De gemeenteraadsleden worden dan verkozen door de inwoners.

De gemeenteraad telt 17 raadsleden waaronder ook de  burgemeester de 3 schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst die tevens schepen is.

De algemeen directeur woont de vergaderingen van de gemeenteraad bij en notuleert de besluiten.

Naam

Voornaam

Functie

Lijst

E-mail

Roggen

Jozef

Burgemeester

Open-Vld

jo.roggen@gmail.com 

Jamar

Chris

Schepen

Open-Vld

chrisjamar_574@hotmail.com 

Soors

Erik

Schepen

Open-Vld

erik.soors@gmail.com

Strouven

Roland

Schepen

Open-Vld

roland.strouven@proximus.com

Allard

Elke

Voorzitter bijzonder comité sociale dienst

Hart Dorp

elke.allard@telenet.be 

Swinnen

Kris

Voorzitter van de raad

Open-Vld

swinnenkris@gmail.com 

Claes

Ingrid

Raadslid

CD&V

ingrid.claes@skynet.be 

Vlayen

Bart

Raadslid

Hart Dorp

vlayenbart@telenet.be 

Vandezande

Germain

Raadslid

Open-Vld

vandezandegermain@hotmail.be 

Andries

Bart

Raadslid

CD&V

bart.andries2@telenet.be 

Adams

Monique

Raadslid

CD&V

monique.adams@skynet.be 

Huybrechts

Kevin

Raadslid

N-VA

huybrechtskevin@hotmail.com 

Najem

Nadia

Raadslid

Open-Vld

najemnadia@gmail.com 

Soetaerts

Rita

Raadslid

Open-Vld

rita.soetaerts@gmail.com 

Doms

Stijn

Raadslid

Open-Vld

stijndoms53@gmail.com 

Lux

Birthe

Raadslid

Open-Vld

birthe.lux@hotmail.com 

Ruysen

Danny

Raadslid

Hart Dorp

danny.ruysen@hotmail.com

Samenstelling BCSD

Elk OCMW richt een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) op. De oprichting van een bijzonder comité voor de sociale dienst is verplicht.

Het BCSD is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het Bijzonder Comité zijn vastgelegd in het Decreet Lokaal Bestuur.
Het BCSD is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie

Elke Allard

Hart Dorp

Naomi Vangeel

Hart Dorp

Rudi Claeskens

Open-Vld

Nancy Vanderstappen

Open-Vld

Evelyne Fontaine

Open-Vld

Anita Coenen

Open-Vld

Lieke Roosbeek

CD&V

Herman Stiers

Algemeen directeur