Werking

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente en dient alles te regelen wat van gemeentelijk belang is en beschikt op gemeentelijk vlak over de "volheid" van bevoegdheid.

De raadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen.

De gemeenteraad heeft belangrijke bevoegdheden.

Hij kan o.a.schepenen verkiezen, de statutaire personeelsleden benoemen, de begroting en de rekeningen van de gemeente goedkeuren, gemeentelijke politieverordeningen en reglementen opstellen.

De gemeenteraad telt 17 leden, inclusief de burgemeester en de schepenen.

Vijf politieke partijen zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad: CD&V (3), HART DORP (3), Open VLD (10),  N-VA (1).