Besluiten van het CBS

Burgers kunnen op info@geetbets.be inzage en afschrift van de vermelde besluiten vragen, rekening houdend met de bepalingen van het bestuursdecreet (privacy)

zie: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving/bestuursdecreet

Een burger kan steeds een klacht indienen zie: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Besluiten van het college (Besluiten voorbije jaren)

Besluiten van het vast bureau