Besluiten van het CBS & Vast bureau

Burgers kunnen op info@geetbets.be inzage en afschrift van de vermelde besluiten vragen, rekening houdend met de bepalingen van het bestuursdecreet (privacy)

zie: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving/bestuursdecreet

Een burger kan steeds een klacht indienen zie: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Besluiten van het college 2021

Besluiten van het college voorbije jaren

Besluiten van het vast bureau 2021

Besluiten voorbije jaren vast bureau