Belastingen en retributies

Belastingen

Belasting op de afgifte van administratieve stukken - omgeving

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 26 juni 2017 (pdf, 104.0 kB), zitting van 26/06/2017, gepubliceerd op de website op 7/02/18

Belasting op de afgifte van administratieve stukken - aanpassing

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 26 juni 2017 (pdf, 102.3 kB), zitting van 26/06/2017, gepubliceerd op de website op 7/02/18

Belasting op leegstaande woningen en gebouwen

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 27 februari 2017 (pdf, 90.0 kB) , zitting van 27/02/2017, gepubliceerd op de website op 28/02/17

Aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2017

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 22 december 2016 (pdf, 70.9 kB), zitting van 22/12/2016, gepubliceerd op de website op 23 januari 2017

Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2017

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad (pdf, 70.3 kB), zitting 22/12/2016, gepubliceerd op de website op 23 januari 2017

Contant belastingreglement voor de aanlevering van afval op het containerpark aanpassing

Contantbelastingreglement voor de aanlevering van afval op het containerpark aanpassing (pdf, 632.5 kB), GR van 30 mei 2016 - gepubliceerd op de website op 23 januari 2017

Belasting op tweede verblijven

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 31/03/2014 (pdf, 116.8 kB)

Milieubelasting

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 30/12/2013 (pdf, 932.3 kB)

Belasting op het opruimen van sluikstorten.

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 30/12/2013 (pdf, 1.1 MB)

Belasting op opgravingen

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 30/12/2013 (pdf, 856.0 kB)

Belasting op vreemde begravingen

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 30/12/2013 (pdf, 891.7 kB)

Belasting op de voor bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde producten.

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 30/12/2013 (pdf, 1.2 MB)

Belasting op afgifte administratieve stukken

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 30/12/2013 (pdf, 1.9 MB)

Belasting op de kramen met een mobiele standplaats

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 30/12/2013 (pdf, 939.6 kB)

Belasting voor de huis-aan-huis inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval: het gewoon huisvuil, het grofvuil, gft, pmd.

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 28/10/2013 (pdf, 3.2 MB)

Belasting voor de aanlevering van afval op het containerpark

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 28/10/2013 (pdf, 3.2 MB)

Retributies

Retributie op het gebruik van mobiele en vaste meterkasten

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad, zitting 23/10/2014 (pdf, 26.1 kB)

Retributie op het gebruik van gebouwen en bijbehorende nutsvoorzieningen door derden+

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad,zitting 29/6/2015 (pdf, 55.1 kB)

Retributie voor bestrijding van ongedierte

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 30/12/2013 (pdf, 351.8 kB)

Retributie op de verkoop van compostbakken

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 30/12/2013 (pdf, 344.7 kB)

Retributie op verkoop van keukenafvalbakjes en composteerbare zakken

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 30/12/2013 (pdf, 322.0 kB)

Retributie op verkoop van gemeentelijk stratenplan

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 30/12/2013 (pdf, 230.9 kB)

Retributie op de privatieve ingebruikname van het openbaar domein

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 30/12/2013 (pdf, 27.8 kB)

Retributie m.b.t. het debiteurenbeheer

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 30/12/2013 (pdf, 445.4 kB)

Tarieven ouderbijdragen voor de buitenschoolse kinderopvang

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 30/12/2013 (pdf, 526.0 kB)

Retributie inzake begraafplaatsen

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 30/12/2013 (pdf, 25.9 kB)

Retributie inzake begraafplaatsen - aanpassing

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 25/09/2017 (pdf, 201.1 kB)

Retributie voor onderboring

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 30/12/2013 (pdf, 343.9 kB)

Retributie afvalophaling en-verwijdering uitleen afvalcontainer

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 30/12/2013 (pdf, 354.4 kB)

Retributie voor de aanrekening van de prestaties geleverd door het gemeentelijk vakpersoneel

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 30/12/2013 (pdf, 341.1 kB)