Belastingen en retributies

Aanvullende belasting op de personenbelasting

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 83.0 kB), gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Appartementen voormalige rijkswachtkazerne - LOI-woningen

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 83.7 kB) , gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Belasting op de administratieve stukken - burgerzaken

- Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 , gepubliceerd op de website op 31/01/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 februari 2019 , gepubliceerd op de website op 8/03/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 29 april 2019 (pdf, 94.2 kB), gepubliceerd op de website op 10/05/2019

Belasting op de administratieve stukken - omgeving

- Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 maart 2019 (pdf, 104.1 kB), gepubliceerd op de website op 28/03/2019

Belasting op de kramen met een mobiele standplaats

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 94.8 kB), gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Belasting op het opruimen van sluikstorten

- Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 februari 2019 (pdf, 317.3 kB), gepubliceerd op de website op 8/03/2019

Belasting op huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter

- Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 29 april 2019 (pdf, 86.5 kB), gepubliceerd op de website op 10/05/2019

Belasting op leegstaande woningen en gebouwen

- Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 februari 2019 (pdf, 342.9 kB), gepubliceerd op de website op 8/03/2019

Belasting op opgravingen

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 93.1 kB), gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Belasting op tweede verblijven

- Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 februari 2019 (pdf, 317.0 kB), gepubliceerd op de website op 8/03/2019

Belasting op vreemde begravingen

- Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 februari 2019 (pdf, 316.8 kB) ,gepubliceerd op de website op 8/03/2019

Contantbelastingreglement voor de aanlevering van afval op het containerpark

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 123.1 kB), gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Milieubelasting
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 93.9 kB), gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributies

Retributie activiteiten vrije tijd dienstjaar 2019

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 95.1 kB) ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie afvalophaling en -verwijdering uitleen afvalcontainer

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 83.6 kB), gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie inzake de begraafplaatsen

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 85.5 kB), gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie m.b.t. debiteurenbeheer

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 84.9 kB) ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie op de verkoop van compostbakken en -vaten

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 83.9 kB) ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie op de verkoop van keukenafvalbakjes en composteerbare zakken

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 82.8 kB) ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie op het gebruik van gebouwen en bijhorende nutsvoorzieningen door derden

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 83.6 kB) ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie op het gebruik van mobiele en vaste meterkasten

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 85.0 kB) ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie op privatieve ingebruikname van openbaar domein

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 85.3 kB) ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie ouderbijdrage Buitenschoolse kinderopvang

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 87.3 kB) ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie voor bestrijding van ongedierte

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 83.5 kB) ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie voor de aanrekening van de prestaties geleverd door het gemeentelijk vakpersoneel

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 82.3 kB) ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie voor gemeentelijk stratenplan

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 81.5 kB) ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie voor onderboring

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 83.9 kB) ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie voor de opvang en bewaring van loslopende dieren

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 29 april 2019 (pdf, 70.9 kB) , gepubliceerd op de website op 10/05/2019