Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

Samenstelling:

Naam

hoedanigheid

plaatsvervanger

emailadres

Eric Tallon

Voorzitter

Ann Polleunis

(Ondervoorzitter) deskundige

Patrick Van Dijck

vandijck.patrick@telenet.be

Alfons Es

voor Landbouw (Landelijke Gilde)

Marc Buydens

buydens.lv@hotmail.com

Dina Spruyt

Natuurreservaten Oost-Brabant

Op de Weerdt Marc

m.opdeweerdt@gmail.com

Martine Thijs

deskundige (architect)

Joris Gijsenberg

info@jorisgijsenberg.be

Jos Theys

deskundige (landmeter – expert)

Jo Dendas

jo.dendas@telenet.be

Milo Vanhove

Middenstand

Liesbeth Depré

liesbeth.depre@dewaterhoek.be

Guido Vangansewinkel

Deskundige (makelaar)

Willy Vangoidtsenhoven

adva@telenet.be

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Dorpsstraat 7
Geetbets
linda.ory@geetbets.be
011 58 65 61
011 58 65 09
Bekijk openingsuren