Beheersorgaan van de bibliotheek

Voorzitter:

- Schuermans Hélène

Ondervoorzitter:

- Jacobs Tony

Leden:

- Vanbets Martine

- Bessemans Nicole

- Lauwers Monique

- Debehets Paul

- Arts Lieve

- Mylle Vanessa

- Charlier Christine

- Vandevoort Sylvie

- Lemmens Marcel

- Geyskens Rita

Niet-stemgerechtigd leden:

De schepen van bibliotheek, Strouven Roland

Deskundige Kerstens Chris

De bibliothecaris, Sannen Arlette