Beheersorgaan van de bibliotheek

Wat?

De openbare bibliotheek heeft een eigen beheersorgaan dat de werking van de bibliotheek volgt.

Dit orgaan werkt actief mee aan de uitbreidingsactiviteiten zoals de jeugdboekenweek, verwendag...

Het beheersorgaan bestaat voor de helft uit leden die de gebruikers vertegenwoordigen en voor de helft uit leden die aangeduid zijn door de politieke fracties in de gemeenteraad.

Samenstelling beheerorgaan:

Voorzitster: Raemaekers Anny
Ondervoorzitter:Lemmens Marcel

Leden:

Suffeleers Annemie

Bessemans Nicole

Vandezande Germain

Vanderhoeft Brigitte

Jacobs Tony

Putseys Kelly

Vangeel Naomi

Dupont Ronny

Mahy Aldegonde

Debehets Paul

Arts Godelieve

Vanbets Martine

Lauwers Monique

Geyskens Ria

Secretaris: Sannen Arlette

Schepen van bibliotheek: Strouven Roland

Bibliotheek

Dorpsstraat 5
3450 GEETBETS
bib@geetbets.be
011/58 65 51
Bekijk openingsuren