Adviesraden

De adviesraden, waarvan ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht is, adviseren het gemeentebestuur bij zijn beleid. Advies kan worden gegeven op initiatief van de adviesraad of op vraag van het bestuur. Elke adviesraad heeft een duidelijk afgebakend werkterrein zoals milieu-, jeugd-, sport- en culturele zaken. Het gemeentebestuur houdt meestal rekening met de adviezen van de raden vooraleer het een definitieve beslissing neemt.

Adviesraden zijn ook inspraakraden voor de burger. Hij wordt vertegenwoordigd door leden van verenigingen en organisaties die lid zijn van een adviesraad. Ook kan de inwoner rechtstreeks zijn visie aan bod laten komen in de adviesraden door contact te nemen met de voorzitter van de betrokken adviesraad.

Zowel de voorzitter als de secretaris van een door de gemeenteraad erkende adviesraad ontvangen de agenda, de aanvullende punten en de toelichtingsnota’s van de gemeenteraad.

Hieronder vindt u informatie over de diverse gemeentelijke adviesraden.