Algemeen Directeur

Herman Stiers

De algemeen directeur is de hoogste ambtenaar en het hoofd van het personeel. Onder het gezag van het college van burgemeester en schepenen leidt en coördineert hij de gemeentelijke diensten en is hij, behoudens de uitzonderingen waarin de wet voorziet (politie en ontvanger), hoofd van het personeel. Hij speelt een belangrijke rol bij de beleidsvoorbereiding ( dossiers voor de gemeenteraad  en schepencollege), neemt deel aan de vergaderingen en stelt de notulen op. Samen met de burgemeester ondertekent de algemeen directeur alle briefwisseling.

Contacteer ons

Dorpsstraat 7
Geetbets
hs@geetbets.be
011/58.65.20
011/58.65.09