Dienst Voetverzorging

Inwoners van Geetbets die voldoen aan volgende twee voorwaarden, kunnen genieten van een tussenkomst in de voetverzorging :

  • ouder zijn dan 65 jaar;
  • gepensioneerden moeten hun ziekenboekje of verzekeringskaart voorleggen, waaruit moet blijken dat ze recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming inzake terugbetaling.
  • ziekenboekje : de lidkaart moet rechts beneden de volgende vermelding bevatten : “verhoogde tegemoetkoming van….tot ……”
  • verzekeringskaart : links onder staat de terugbetalingscode vermeld. Deze bestaat uit tweemaal drie cijfers, gescheiden door een schuine streep, bijv. 131/131. Indien ofwel het 1ste cijfer ofwel het 2de cijfer ofwel beide cijfers eindigen op een 1, dan heeft de betrokkene recht op “de verhoogde tegemoetkoming”.

Indien men kan genieten van een tussenkomst in de voetverzorging, ontvangt men 2 bonnen die geldig blijven tot het einde van het jaar. Na één jaar kan men dan opnieuw bonnen verkrijgen.
Men krijgt ook een lijst van voetverzorg(st)ers en men maakt zelf een afspraak met een voetverzorg(st)er naar keuze.

Kostprijs ?

Per verzorging dient men 6,20 EUR te betalen en één bon af te geven.
Men dient op deze bon zelf de datum van verzorging te noteren en zijn handtekening te plaatsen. Ook dient men een register, bijgehouden door de voetverzorg(st)er te ondertekenen.