Dienst Personenalarm

Het personenalarmsysteen is een dienstverlening ten behoeve van bejaarden en personen met een beperkte zelfredzaamheid. Het heeft tot doel snel hulp te bieden in noodsituaties.
Dit PAS (PersonenAlarmSysteem) wordt onder bepaalde voorwaarden ter beschikking gesteld aan bovenvermelde personen.

Hoe werkt het personenalarmsysteem ?

De aanvrager moet beschikken over een telefoonaansluiting. Het PAS bestaat uit een zendertje, dat de gebruiker altijd bij zich draagt, en een automatisch alarmkiezer die aangesloten is op het telefoontoestel.
In een noodsituatie volstaat een druk op de knop van het zendertje en de alarmkiezer brengt een automatische verbinding tot stand met de hulpverleningscentrale.
Hier zit dag en nacht bevoegd personeel om de noodoproepen te behandelen. De hulpverlener neemt direct contact op met de persoon die de noodoproep gedaan heeft. Dit gebeurt via een speciale spreek- en luisterverbinding die ingebouwd is. Daarna wordt dit noodsignaal doorgegeven naar de voorgeprogrammeerde nummers van hulpverleners vb familie, vrijwilligers…
De cliënt kan ook kiezen voor het systeem waarbij er bij een noodoproep automatisch naar een door de cliënt uitgekozen nummer wordt gebeld.

Kostprijs ?

Systeem 15 EUR huur/maand